Filologos | Korekta językowa - Bydgoszcz | Pracownia edytorska Filologos
15957
page-template-default,page,page-id-15957,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Korekta językowa

Korekta językowa obejmuje kompleksowe sprawdzenie tekstu pod kątem poprawności językowej, tj.:

  • ortografii,
  • interpunkcji,
  • składni,
  • błędów literowych,
  • leksyki (błędów znaczeniowo-wyrazowych),
  • rażących błędów stylistycznych (powtórzeń stylistycznych, zbędnych kolokwializmów, pleonazmów itp.).

 

Korekta językowa jest wykonywana na tekście uprzednio zredagowanym, tj. poddanym adiustacji stylistycznej i edycyjnej. Zadaniem korektora językowego jest wyeliminowanie błędów przeoczonych przez redaktora, ustalenie prawidłowego brzmienia nazw własnych czy też zapisów wyrazów małą/wielką literą. Należy tu wykazać się sporą dociekliwością, uważnością i biegłością w korzystaniu z szeregu wydawnictw poprawnościowych.

 

Korekta językowa na ogół stanowi element przygotowań publikacji do druku i/lub publikacji online. Równie ważnym elementem jest druga korekta językowa po składzie (tzw. korekta wydawnicza). Wartość korekty wydawniczej wynika z zachowania szczególnej dbałości o jakość techniczną publikacji.  Korektor, poza nielicznymi na tym etapie prac błędami językowymi, usuwa także błędy powstałe podczas składu.

 

W Pracowni  rekomendujemy wykonanie obu korekt językowych: przed składem i po składzie publikacji.

 

W praktyce rzadko mam do czynienia z tekstami uprzednio zredagowanymi. W Pracowni najczęściej proponuję Autorom usługę łączoną korekty i redakcji językowej. Takie rozwiązanie okazuje się dla nich korzystne, gdyż nie płacą osobno za obie usługi, a terminy realizacji ulegają znacznemu skróceniu.

 

Poprawiam: prace naukowe (doktorskie, habilitacyjne, artykuły naukowe, raporty i opracowania), a także książki popularnonaukowe, przewodniki, poradniki i czasopisma o dowolnej tematyce.