Filologos | Korekta techniczna - Bydgoszcz | Pracownia edytorska Filologos
15969
page-template-default,page,page-id-15969,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Korekta techniczna

Podczas wykonywania korekty i redakcji językowej w uzgodnionym z Autorem zakresie dostosowuję tekst do określonych norm edycyjnych. Zwykle chodzi tu o wprowadzenie właściwego formatu dla akapitów i sprawdzenie zapisu przypisów i bibliografii.

 

W przypadku większych objętościowo tekstów (np. rozpraw doktorskich) zakres prac dotyczących przygotowania tekstu od strony technicznej jest nieporównanie większy. Należy uwzględnić takie kwestie jak:

 

 • układ tekstu na stronie, właściwe odstępy między wyrazami,
 • ujednolicenie czcionki poprzez wprowadzenie czytelnych formatów przy zapisie, cytatów, wyróżnień, not bibliograficznych,
 • ujednolicenie zapisów w przyjętym stylu bibliograficznym,
 • usunięcie zbędnych spacji i tabulatorów,
 • wprowadzenie właściwego podziału wyrazów, stron, sekcji,
 • sprawdzenie podpisów pod ilustracjami,
 • kontrola sierot, wdów, bękartów itp.
 • wprowadzenie właściwej numeracji, ewentualnie treści w nagłówkach i stopce,
 • stworzenie automatycznego spisu treści i wykazu załączników (tabel, rycin itp.)
 • sprawdzenie zasadności zastosowania tabeli w miejsce wyliczenia,
 • edycja techniczna tabel zgodnie z przyjętym stylem,
 • ujednolicenie formatu wyliczeń,
 • sporządzenie aneksu,
 • sprawdzenie cytowań względem stanu podanego w wykazie bibliograficznym,
 • zoptymalizowanie rozmieszczenia tabel i wykresów.

 

Korekta techniczna tekstów naukowych rozliczana jest w oparciu o roboczogodziny (faktyczny czas poświęcony na edycję). Na końcu poprawiony tekst wordowski zwykle konwertowany jest do pliku PDF.