Wstęp

Filologos oznacza
filologiczne spojrzenie na tekst

Bez względu na to, kim jesteś i do kogo adresujesz swoje teksty, najważniejszym tworzywem jest dla Ciebie słowo pisane. Wejście w rolę twórcy swobodnie lepiącego z tego tworzywa spójne i wartościowe teksty często okazuje się trudnym zadaniem. Zwykle bowiem teksty, i te dłuższe, i te krótsze, potrzebują drugiego oka, czyli uważnego spojrzenia drugiej osoby, bo tylko wtedy można uchwycić logiczne i kompozycyjne niespójności.

Rolą redaktora i korektora językowego jest właśnie służenie owym „drugim okiem”. Opracowuję wszelkiego typu teksty dla autorów indywidualnych, jak i wydawnictw czasopism: począwszy od korekty i redakcji językowej, po redakcję techniczną (edycję elementów pomocniczych: tabel, przypisów, aneksów itp). Dodatkowo współpracuję z grafikiem DTP i specjalistą od treści cyfrowych (skład e-booków).


O mnie

Nazywam się Joanna Fifielska. Pochodzę z Bydgoszczy.

Jestem redaktorem i korektorem językowym z doświadczeniem. Ukończyłam studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa i studia podyplomowe z edytorstwa, szkoliłam sie także na kursach branżowych organizowanych przez PTWK w Warszawie. Od przeszło 5 lat wspieram autorów różnego typu tekstów, w tym literackich i naukowych. Współpracuję na stałe z grafikiem DTP oraz informatykiem.

 

Moje usługi

Korekta językowa

W ramach usługi tekst jest czytany jednokrotnie lub - co rekomendowane - dwukrotnie, co obejmuje poprawę błędów interpunkcyjnych, składniowych, semantyczno-leksykalnych, gramatyczno-leksykalnych, frazeologicznych i rażących stylistycznych (np. widocznych powtórzeń) , z uwzględnieniem ewentualnych kwestii edytorskich (zapis dialogów, zapis wypowiedzi monologowych).

Korekta i redakcja językowa

W ramach usługi tekst jest czytany dwukrotnie: najpierw pod kątem redakcyjnym, by wskazać ewentualne niespójności na poziomie lokalnym i globalnym oraz uporządkować gruntownie stylistykę, a następnie pod kątem językowym, co służy eliminacji literówek, jak i pozostałych błędów stylistycznych, składniowych i interpunkcyjnych.

Skład DTP i konwersja cyfrowa

Skład DTP może być uzupełniony o projekt okładki i projekt typograficzny. Dodatkowo możliwy jest skład do e-booka ePub i MOBI, z dbałością o wierne oddanie struktury oryginału, a także podlinkowanie spisów treści i przypisów, ułatwiające nawigację w tekście. Dodatkowo rekomenduje się wykonanie po składzie korekty wydawniczej.

OCR i DTP potłumaczeniowe

Jest to usługa adresowana do biur tłumaczeniowych. Jej przedmiotem jest biegła konwersja plików PDF do DOC wraz ze staranną korektą techniczno-edytorską. Obejmuje to przygotowanie edytowalnych plików do tłumaczenia w narzędziach CAT. Podejmujemy się również konwersji PDF-INDD wraz z nanoszeniem tekstu potłumaczeniowego (DTP potłumaczeniowe).Cennik orientacyjny

Teksty długie (powyżej 20 stron maszynopisu)

>korekta językowa pojedynczaod 40 zł brutto / arkusz wydawniczy
Usługa Cena
Korekta językowa pojedyncza od 40 zł brutto / arkusz wydawniczy
Korekta językowa podwójna od 60 zł brutto / arkusz wydawniczy
Korekta i redakcja językowa od 90 zł / arkusz wydawniczy
 Skład DTP wraz z korektą techniczną  od 60 zł  do 100 zł / arkusz wydawniczy 
 Przygotowanie projektu typograficznego  150 zł
 Projekt okładki  od 100 zł
 Konwersja ePub/MOBI podstawowa (do 10 zdjęć i grafik)  70 zł
 Konwersja ePub/MOBI dla publikacji złożonych  wycena indywidualna


Arkusz wydawniczy - miara objętości tekstu, obejmująca 40 000 znaków ze spacjami, 700 wersów poezji lub 3000 cm2 ilustracji, tabel, nut, wykresów itp.
Portfolio
Korekta, redakcja, skład, konwersja Korekta, redakcja, skład, konwersja Korekta, skład
Korekta Korekta Korekta, skład