Filologos | Korekta i redakcja językowa - Bydgoszcz | Pracownia edytorska Filologos
15965
page-template-default,page,page-id-15965,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Korekta i redakcja językowa

Korekta i redakcja językowa od wielu lat jest wiodącą usługą świadczoną w Pracowni Edytorskiej Filologos. Do Autorów zapewne przemawia kompleksowość tej usługi i związane z tym wymierne korzyści: nie płacą osobno za obie usługi, a terminy realizacji ulegają znacznemu skróceniu.

Na czym polega usługa korekty i redakcji językowej?

W ramach tej usługi dokonuję głębszych ingerencji w warstwę stylistyczną i znaczeniową tekstu, czyniąc go bardziej spójnym, a przez to jasnym i klarownym w odbiorze. Sprawdzam tekst pod względem poprawności:

 • stylistycznej – sprawdzam dopasowanie elementów językowych do charakteru i treści publikacji,
 • leksykalnej – dbam o właściwy dobór i poprawne użycie słów (w tym konotacje leksykalno-składniowe),
 • kompozycyjnej – zapewniam uporządkowaną i przejrzystą konstrukcję tekstu,
 • logicznej – sprawdzam, czy tekst jest czytelny dla odbiorcy, np. nie zawiera zbędnych skrótów myślowych i niespójnych przejść między akapitami,
 • edycyjnej – w uzgodnionym zakresie moim zadaniem jako redaktora językowego jest dostosowanie warstwy tekstowej do określonych norm edycyjnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku usługi specjalistycznej, jaką jest korekta językowa tekstów naukowych.

Podczas wykonywania korekty i redakcji językowej:

 • nie dokonuję zamachu na indywidualny i oryginalny styl Autora – staram się nadać mu właściwą siłę wyrazu, na mocy znajomości reguł poprawnościowych i edycyjnych oraz własnej wrażliwości językowej. Moja rola jako redaktora polega na wydobyciu z tekstu wszystkiego, co w nim najlepsze, po usunięciu uchybień i zniwelowaniu widocznych niedoskonałości,
 • pozostaję możliwie blisko intencji Autora tekstu, stąd poważniejsze zmiany zawsze konsultuję (dotyczy to zwłaszcza ewentualnych błędów rzeczowych i kwestii nazewniczych),
 • Autorom prac naukowych oferuję wsparcie przy rozstrzyganiu kwestii metodologicznych. Chętnie zamieszczam obok tekstu komentarze dotyczące np. przyjętej w pracach naukowych z danej dyscypliny etapowości postępowania badawczego czy sposobu sformułowania danych założeń,
 • oferuję rewizję tekstu po naniesieniu poprawek przez Autora przed przesłaniem go do promotora lub wydawnictwa,
 • na życzenie Autora zapewniam udział w pracach drugiego korektora językowego, by przyspieszyć tempo prac i zyskać spojrzenie na tekst „innym okiem”.

Co jeszcze warto o mnie wiedzieć?

 • Szanuję prywatność i poczucie własności Autorów. Przed przystąpieniem do pracy podpisuję klauzulę poufności, informując o miejscu przechowywania zabezpieczonych materiałów otrzymanych od Autora. Na stronie firmowej opublikowałam klauzulę RODO.
 • Wystawiam faktury (korzystam ze zwolnienia z VAT).

Etapy pracy korektorsko-redaktorskiej nad tekstem:

 1. Drogą mailową przyjmuję tekst w formatach DOC, DOCX, ODT, PDF, który wymaga poprawy.
 2. Przedstawiam indywidualną wycenę (szacunkowy cennik – ZOBACZ) wraz z terminem realizacji.
 3. W przypadku dłuższej współpracy podpisuję z Autorem umowę.
 4. Zgodnie z ustaleniami pracuję nad tekstem (w trybie śledzenia zmian), po czym odsyłam go do Autora w obu wersjach: korektorskiej (z widokiem na zmiany) i poglądowej.
 5. Opcjonalnie Autor ponownie przesyła do mnie ten sam tekst, tym razem z zaakceptowanymi lub odrzuconymi przez niego zmianami, z prośbą o rewizję.
 6. Dokonujemy finalnego rozliczenia.